PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Jongerenwerk Jongerenwerk
Waarom meedoen in of met de kerk ? … Waarom zou je niet meedoen !

De kerk… dat klinkt voor de een als ‘gezellig’ en ‘fijn’, maar voor anderen weer als ‘saai' en 'oude mensen' of zelfs als ‘huh, wat ?!’ Waarom zou je eigenlijk meedoen? Heb je het nodig?Hebben ze jou nodig? Of nog iets anders? De Kerk is een groep van mensen die zich verbonden weten met God en zich willen inzetten voor hun omgeving. Onze gemeente wil dan ook gericht zijn op alle jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en naar de ander, en die God daarin willen ontmoeten.KIDZZCLUB
Voor kinderen in de basisschool
leeftijd is er de Kidzzclub in het tsjerkehûs. Dit is elke tweede zondag van de maand. Gedurende een klein uurtje wordt het Evangelie aan de kinderen overgebracht op een voor kinderen begrijpelijke, eigentijdse en speelse manier. Zo worden er bijbelverhalen verteld, toneelstukjes/poppenkast en spelletjes gedaan, geknutseld, (YouTube)liedjes gezongen en samen gepraat. Bij terugkomst in de kerk is er een kinderlied via de beamer.
Elk seizoen worden er 4 of 5 thema’s die aansluiten bij de tijd van het jaar behandeld en zijn er projecten: extra bijeenkomst rond kerst, het kinderkerstfeest de Kerk/School/dienst en workshops rond Pasen. 
Met Pinksteren brengen we de bloemen groet langs ouderen en zieken in onze dorpen.

KAR en de Jeugdclub
De betekenis van K.A.R. is: Kristus As Routeplanner!
De K.A.R. en de Jeugdclub zijn laagdrempelige activiteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar die zoekend zijn naar God en zeker ook nog uitdagend is voor jongeren die al Christen zijn! Geloven is niet saai omdat je een heleboel dingen niet zou mogen. Geloven is relevant, uitdagend en van belangrijkste meerwaarde voor je leven!
De onderwerpen die naar voren komen zijn elke keer anders, maar hebben als gemeenschappelijke deler dat ze allemaal het geloof belichten. Steeds weer van een andere hoek en met een andere invulling wordt het Evangelie van Jezus toegankelijk gemaakt. Door dit op een laagdrempelige manier te doen, willen we iedereen kennis laten maken met de hoopvolle boodschap van Jezus. Zo gaan we samen in gesprek over leuke en/of lastige vragen.
Samen met de jongeren een kerkdienst (kerstnachtdienst)voorbereiden
Samen een christelijk concert of de EO JONGEREN DAG bezoeken.
Samen in spel en activiteiten de challenge aangaan! Samen film kijken en bespreken.
Samen op zoek gaan hoe we kunnen afstemmen op de grote Navigator!
De KAR- avonden bestaan uit 4 blokken van 2 of 3 aaneensluitende bijeenkomsten op de vrijdagavond. Van 20.00 tot 22.00 uur in het tsjerkehûs. Het eerste blokje avonden is rond de startzondag, tweede blokje is rond kerst ( met hierin de kerstchallenge) en nieuwjaar, en het derde blokje in februari , waar we in samenwerking met de Jeugdclub aan 'Sirkelslag ' meedoen. Het laatste blokje is rond Pasen, waarin ook de Paaschallenge valt.
Verder zijn er nog de 'losse ' activiteiten .

De Jeugdclubavonden starten na het eerste blokje KARavonden en zijn om de 14 dagen op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in dorpshuis' yn e Mande'. De jeugdclub viert met elkaar Sinterklaas en oud en nieuw. In het voorjaar hebben we 'uitwisseling' met de Jeugdclubs van Minnertsga en Achlum, waar we een gezamenlijk gezellig (spel)programma volgen op zaterdag en zondag, elk jaar afwisselend in één van de organiserende 3 dorpen.
In april is er de afsluiting van het jeugdclubseizoen met een clubreisje, meestal een weekend naar Ameland.

Ben je niewsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen!
We verwelkomen je graag.
 
terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.